19 MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW „BIOPHYS SPRING 2020”

Opis

W dniu 21 maja 2020 w formie wideokonferencji odbyły się 19 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców  BIOPHYS Wiosna 2020.

Celem warsztatów był głębszy wgląd w procesy fizyczne zachodzące w systemach biologicznych, rolniczych i spożywczych. Warsztaty miały za zadanie łączyć dwa podstawowe zadania międzynarodowego spotkania: wymianę doświadczeń zawodowych oraz integrację młodych ludzi z różnych krajów.

Więcej informacji o konferencji pod adresem: https://biophys.tf.czu.cz/en/r-15479-about-workshop

19. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców “BioPhys Spring” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 585/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Organizatorzy

Skip to content