Lubelski Podcast Naukowy

Opis

Celem realizacji projektu Lubelski Podcast Naukowy jest popularyzacja wiedzy naukowej z obszaru dziedzin nauk:

  • przyrodniczych,
  • inżynieryjnych i technicznych,
  • medycznych i nauk o zdrowiu,
  • rolniczych,
  • społecznych,
  • humanistycznych.

W podcastach udział wezmą przedstawiciele lubelskiego środowiska nauki, którzy będą promować dokonania lubelskiej nauki oraz osiągniecia naukowo-badawcze. Powstanie 88 podcastów o zróżnicowanej tematyce. Audycje będą dostępne na dedykowanej stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych.

Okres realizacji projektu: od 2022-03-01 do 2024-01-31

Projekt „Lubelski Podcast Naukowy” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Numer projektu: SONP/SN/514589/2021

Program

Aplikacja webowa: https://lubelskipodcastnaukowy.pl (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki)

Aplikacja AppStore: https://apps.apple.com/pl/app/lubelski-podcast-naukowy/id1641445603?l=pl

Aplikacja Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lpn.lpn

 

Facebook: https://www.facebook.com/LubelskiPodcastNaukowy/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNYQupyZtazNVC3A_Q86OZg

Organizatorzy

Patronat: Odział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

 

Rada Naukowa Projektu:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN, wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie

Członek: prof. dr hab. Cezary Sławiński, prezes Oddziału PAN w Lublinie