„Rzemieślnik na czasie!”

Opis

Zadanie pn. „Rzemieślnik na czasie!” jest realizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3069 z dnia 28.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, budowanie społeczeństwa wiedzy, a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców czy samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowany zostanie przewodnik po dawnych i współczesnych zawodach rzemieślniczych: „Herostrates, kat i krawiec? Ciekawostki o zawodach rzemiosła”, który przeznaczony jest dla starszej młodzieży. Publikacja będzie promować współczesne zawody rzemieślnicze, stanowiąc zachętę do kontynuowania ścieżki kariery poprzez wybór szkolnictwa branżowego. W przystępny sposób opowiada o arkanach poszczególnych zawodów, wskazując np. na konkretne postaci historyczne i rolę, jaką odegrały w historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu: od 2022-11-28 do 2022-12-31

Wartość dofinansowanie: 200 000,00 zł

Skip to content