XV Lubelskim Festiwalu Nauki

Opis

W dniach od 15 do 21 września 2018 roku odbywał się XV Lubelski Festiwal Nauki, zadanie finansowane w ramach umowy nr 956/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Lubelski Festiwal Nauki to wydarzenie o charakterze naukowo-kulturalnym i jednocześnie promującym i popularyzującym najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne. Głównym celem Festiwalu jest upowszechnianie nauki poprzez pokazanie, że nauka nie jest tak niedostępną i niezrozumiałą częścią rzeczywistości jak mogłoby się wydawać.

Przedstawiciele Uczelni oraz środowisk naukowych i kulturalnych Lublina oraz Lubelszczyzny zachęcają wszystkich zainteresowanych – w każdym wieku – do inspirowania się i zgłębiania tajników nauki podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego 16 września 2018 r., jak i projektów realizowanych przez Organizatorów i Współorganizatorów XV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w uniwersytetach, instytutach, muzeach i instytucjach współtworzących Festiwal w dniach 17-21 września 2018 r.

Podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki sto stoisk zaoferowało naukową rozrywkę dla dzieci i dorosłych. Można było samodzielnie wykonać proste eksperymenty naukowe, sprawdzić w praktyce prawa fizyki czy poznać tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Program

Program merytoryczny XV LFN:

 • 15 września 2018 r. – uroczysta Inauguracja XV LFN (Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego),
 • 16 września 2018 r. – Piknik Naukowy w godz. 11:00 – 17:00 (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur),
 • 17-21 września 2018 r. – projekty indywidualne uczelni i innych współorganizatorów upowszechniające naukę, w tym dzień otwarty lubelskich laboratoriów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji,
 • 18 września 2018 r. – „Człowiek w nauce” dla doktorantów i młodych naukowców (Lubelskie Centrum Konferencyjne, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji),
 • 21 września 2018 r. – uroczyste zamknięcie XV LFN (Centrum Spotkania Kultur).

Instytut Agrofizyki PAN wraz z Fundacją PAN podczas Pikniku na Placu Teatralnym zaprezentował 3 projekty:

 • Co w silosie piszczy?

Autorzy: dr hab. Joanna Wiącek, prof. nadzw; dr Dariusz Wiącek

 • Sorpcja, czyli co nas ga(z)em ,,pociąga” w glebie i nie tylko…

Autorzy: dr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń; mgr inż. Magdalena Gos

 • Zdrowotne właściwości olejów roślinnych

Autorzy: dr Dariusz Wiącek; mgr inż. Justyna Górmińska

W dniach od 17-21 września 2018 r. odbywały się projekty również w Instytucie Agrofizyki PAN, m.in.:

 • Magia materiałów sypkich
 • Magia wody
 • Warsztaty pod wysokim napięciem
 • Nie dogonisz wzrokiem – zobacz nagrane szybką kamerą
 • Nie wszystko złoto co się świeci
 • Szalony naukowiec, grecka bogini, a rolnictwo… czyli tajemna moc pierwiastków chemicznych
 • AgroFIZYCZNI szaleni naukowcy…, czyli proste doświadczenia agrofizyczne

Organizatorzy

Główni organizatorzy:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Organizator główny XV LFN
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Lubelska

 Komitet Honorowy

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

 Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu

 • prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Członkowie

 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. inż. Anna Halicka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Biznesowym Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor Ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Instytucje współorganizujące Festiwal (alfabetycznie):

 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Oddział Puławy
 • DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN i Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Skip to content