XVI Lubelski Festiwal Nauki

Opis

 

XVI Lubelski Festiwal Nauki odbywał się pod hasłem „Nauka-Technika- Innowacje”, które jest zgodne z ogólną tendencją rozwojową współczesnego świata. Rozwój ten osiągnięty może być jedynie dzięki nauce kreującej innowacyjne rozwiązania.

Przedstawiciele Uczelni oraz środowisk naukowych i kulturalnych Lublina oraz Lubelszczyzny zachęcali wszystkich zainteresowanych – w każdym wieku – do inspirowania się i zgłębiania tajników nauki podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego 15 września 2019 r., który był tyko wstępem do Lubelskiego Festiwalu Nauki jak i projektów realizowanych przez Organizatorów i Współorganizatorów XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w uniwersytetach, instytutach, muzeach i instytucjach współtworzących Festiwal w dniach 14-20 września 2019 r.

Tydzień spotkań z nauką, techniką i innowacjami dedykowany był zarówno dzieciom w wieku przedszkolnym, studentom ale też osobom powyżej 60 roku życia. Projekty skierowane były do wszystkich grup wiekowych.
Na Lubelskim Festiwalu Nauki spotykają się wszyscy ciekawi świata i pragnący odkrywać jego zagadki – ci, w których pasja naukowca jeszcze drzemie i ci, którzy już poznali radość odkrywania i tworzenia. Odwiedzający piknik mogli uczestniczyć w plenerowych pokazach naukowych oraz uczestniczyć w różnorodnych konkursach.

Był to kolejny rekordowy festiwal – zgłoszono i zrealizowano ponad 1400 projektów festiwalowych z tego 130 w ramach pikniku naukowego, a pokazy odwiedziło niemal 33 tysiące osób. Było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi lubelskich uczelni, instytutów i instytucji nie tylko naukowych.

XV i XVI Lubelski Festiwal Nauki – zadanie finansowane w ramach umowy nr 956/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

Program merytoryczny XVI LFN:

 • 14 września 2019 r. – uroczyste otwarcie XVI LFN (Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury),
 • 15 września 2019 r. – Piknik Naukowy w godz. 10:00 – 16:00 (Plac Teatralny przy Centrum Spotkania Kultur oraz budynki Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i Centrum Spotkania Kultur),
 • 16-20 września 2019 r. – projekty indywidualne uczelni i innych współorganizatorów upowszechniające naukę,
 • 20 września 2019 r. – uroczyste zamknięcie XVI LFN (Teatr Muzyczny w Lublinie).

 

Wnioskodawca podczas Pikniku na Placu Teatralnym i tygodniowego Festiwalu zaprezentował projekty:

 • W magicznym świecie materiałów sypkich

dr hab. Joanna Wiącek, prof. nadzw.; dr Dariusz Wiącek; mgr Justyna Górmińska

 • Wyścig barwników – chromatograficzny rozdział mieszanin

mgr Adam Kubaczyński (kierownik), mgr Magdalena Krekora, mgr inż. Weronika Rumińska

 • Co kryje w sobie światło?

mgr inż. Magdalena Gos

 • Zobaczyć temperaturę, czyli niemożliwe staje się możliwe…

mgr inż. Magdalena Gos

 • Nauka też sztuka, czyli jak z kuchni zrobić laboratorium!

mgr Magdalena Drobek (kierownik), mgr Magdalena Maksim, dr hab., prof. nadzw. inż. Justyna Cybulska

 • Kamera prawdę Ci powie… Zobacz to, czego nie widzą nasze oczy

dr hab., prof. nadzw. Magdalena Ryżak (kierownik), dr inż. Agata Sochan, mgr inż. Michał Beczek, mgr inż. Rafał Mazur

 • Nie wszystko złoto co się świeci

mgr Kinga Proc (kierownik), mgr inż. Ewa Wnuk, dr inż. Piotr Bulak

 • Skąd się bierze prąd?

mgr Bartłomiej Gackiewicz (kierownik), dr Anna Siedliska, dr Adam Kasperski.

Projekty były powtarzane kilka razy dziennie przez cały okres trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy

Główni organizatorzy:

 • Politechnika Lubelska – Organizator główny XVI LFN
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Urząd Miasta Lublin – Lublin Miasto Inspiracji

Współorganizatorzy

 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Oddział Puławy
 • Centrum Spotkania Kultur
 • DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego
 • Dominikanie Lublin
 • Hiperbaryczny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Izba Coachingu Oddział Lubelski
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
 • Lubelskie Centrum Konferencyjne
 • Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe LuTEN
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne. Oddział Lublin
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny w Puławach
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Samsung Inkubator
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Patronat Festiwalu:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Komitet Honorowy

 • Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Komitet Honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej
 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca Komitetu

 • Prof. dr hab. inż. Anna Halicka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Biznesowym Politechniki Lubelskiej

Członkowie

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk – Prorektor do Spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Dr hab. Adam Waśko, prof. nadzw. – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Instytucje współorganizujące Festiwal (alfabetycznie):

 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Oddział Puławy
 • Centrum Spotkania Kultur
 • DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego
 • Dominikanie Lublin
 • Hiperbaryczny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Izba Coachingu Oddział Lubelski
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
 • Lubelskie Centrum Konferencyjne
 • Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe LuTEN
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne. Oddział Lublin
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny w Puławach
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Samsung Inkubator
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Skip to content