XVII Lubelski Festiwal Nauki pn. „Nauka bez granic. Enjoy science!” 2021

Opis

W dniach 18-24 września 2021 r. odbył się XVII Lubelski Festiwal Nauki, pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!„

https://www.festiwal.lublin.pl/

Lubelski Festiwal Nauki to wydarzenie o charakterze naukowo-kulturalnym i jednocześnie promującym i popularyzującym najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne.

Celem Festiwalu jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. Odbywała się ona w trakcie całego Festiwalu a także podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego.

Lubelski Festiwal Nauki to

 • partnerstwo oparte na zaufaniu, brak rywalizacji,
 • wzajemna współpraca oraz obopólne wsparcie,
 • silna i zgrana ekipa organizacyjna,
 • dobra atmosfera, wspólna wizja i cel,
 • wysoka jakość,
 • różnorodny program merytoryczny,
 • współpraca z władzami miasta i regionu,
 • bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-kulturalnym i biznesowym,
 • umiejętne sięganie po najlepsze środki i przykłady z różnych źródeł.

Eksperci Instytutu Agrofizyki PAN, przy współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk jako WSPÓŁORGANIZATORZY, zaprezentowali 2 projekty podczas Pikniku oraz 8 projektów festiwalowych. Była to pierwsza stacjonarna edycja Festiwalu po 2 latach walki z COVID i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – padł rekord rejestracji na pokazy – w sumie aż 94.

Lubelski Piknik Naukowy

 • „Molekularny kawior” (Autorzy: mgr Wioleta Babiak, dr Agata Piasecka)
 • „Świat pełen barw – chromatograficzny rozdział mieszanin i reakcje barwne” (Autorzy: mgr Adam Kubaczyński, mgr Magdalena Krekora, mgr Konrad Kłosok, mgr Wojciech Berus).

Projekty festiwalowe

 • „Świat pełen barw – chromatograficzny rozdział mieszanin i reakcje barwne” (Autorzy: mgr Adam Kubaczyński, mgr Magdalena Krekora, mgr Konrad Kłosok, mgr Wojciech Berus)
 • „Kolorowe czary mary” (Autorzy: dr hab. Monika Szymańska-Chargot, dr hab. Jolanta Cieśla, dr Anna Siemińska-Kuczer, mgr Martyna Krysa, mgr Patrycja Pękala)
 • „Magia materiałów sypkich” (Autorzy: dr hab. Joanna Wiącek, mgr inż. Justyna Wajs, dr Dariusz Wiącek, dr Piotr Parafiniuk)
 • „Mokre eksperymenty” (Autorzy: mgr Magdalena Drobek, mgr Adrianna Kaczmarska, mgr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek, mgr Vadym Chibrikov, dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN, dr inż. Piotr Pieczywek)
 • „Sekretna światłość – kolory fluorescencji” (Autorzy: mgr inż. Monika Kaczor, dr inż. Anna Walkiewicz, dr inż. Piotr Bulak, mgr inż. Adrianna Rafalska, mgr Kinga Proc)
 • „Wybrane właściwości optyczne roztworów, koloidów i zawiesin” (Autorzy: dr hab. Jolanta Cieśla, dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN, dr Anna Siemińska-Kuczer, mgr Patrycja Pękala, mgr Martyna Krysa)

XVII Lubelski Festiwal Nauki – zadanie finansowane w ramach umowy nr 585/P-DUN/2019 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

PROGRAM RAMOWY

 • 18 WRZEŚNIA 2021 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) Uroczysta Inauguracja XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • 19 WRZEŚNIA 2021 (NIEDZIELA) Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w godz. 10:00-16:00
 • 20-24 WRZEŚNIA 2021 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) Projekty festiwalowe
 • Projekty lubelskich uczelni publicznych, Urzędu Miasta Lublin oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe, a także wydarzenia kulturalno-artystyczne i popularnonaukowe
 • 24 WRZEŚNIA 2021 (PIĄTEK) Uroczyste Zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Organizatorzy

Główni organizatorzy:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka – Organizator główny
 • Politechnika Lubelska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Urząd Miasta Lublin – Lublin Miasto Inspiracji

Współorganizatorzy:

 • Akademia Zamojska
 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Centrum Spotkania Kultur
 • DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego
 • Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN i Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Izba Coachingu Oddział Lubelski
 • Klaster Fotoniki i Światłowodów
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
 • Lubelskie Centrum Konferencyjne
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Oddział w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne. Oddział Lublin
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Stowarzyszenie Odra-Niemen
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
 • Szkoła Szachowo-Językowa LinguaChess
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komitet Honorowy:

 • dr hab. Radosław Dobrowolski
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. Mirosław Kalinowski
 • JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • JM Rektor Politechniki Lubelskiej

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni
 • Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni
 • Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
 • Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. inż. Wojciech Franus
 • Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej

Patronaty Honorowe:

 • Honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki
 • Honorowy patronat Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Honorowy patronat Wojewody Lubelskiego
 • Honorowy patronat Prezydenta Miasta Lublina
 • Honorowy patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty

Patronaty Medialne:

 • PAP Nauka w Polsce
 • Forum Akademickie
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Akademickie Radio Centrum i Telewizja Akademicka TV UMCS
Skip to content