Fundacja PAN nawiązała współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych podpisano umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Polskiej Akademii Nauk a IBE. Planowana jest wspólna realizacja projektów badawczych w obszarze edukacji.

Umowę między IBE a Fundacją Polskiej Akademii Nauk podpisali: Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji oraz dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE. W wydarzeniu wziął udział także dr Jakub Koper, zastępca dyrektora IBE i pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. studenckich.

W ramach współpracy planowana jest realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych i naukowych w obszarze dotyczącym edukacji, a w szczególności w zakresie wspierania potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Strony zamierzają także prowadzić wymianę informacji, konsultacje oraz działania promocyjne w zakresie popularyzacji wyników i osiągnięć naukowych w dziedzinie edukacji.

IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji oraz zdjęcia: www.ibe.edu.pl

Skip to content