Fundacja PAN przekazała wojewodom najnowszą publikację pt. „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk”.

Publikacja została opracowana na podstawie szerokich badań nad kulturą good governance, we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi: Lubelskim, Mazowieckim, Podlaskim, Podkarpackim oraz Świętokrzyskim.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy i praktycznych wskazówek dla budowania kultury organizacyjnej w administracji. W ramach prac naukowych opracowano również narzędzie do diagnozowania poziomu kultury GG w jednostkach.

Publikacja została sfinansowana ze środków projektu „Kultura organizacyjna w jednostkach administracji publicznej – Good Governance”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG”, umowa nr 0433/DLG/2018/10 z dnia 22.02.2019

Skip to content