Fundacja Polskiej Akademii Nauk poszukuje autorów projektów

Fundacja Polskiej Akademii Nauk poszukuje autorów projektów przygotowujących wnioski o dofinansowanie z Programów Regionalnych (część EFS+), programu FERS i innych.

Zakres obowiązków

– wyszukiwanie i analiza dostępnych konkursów grantowych w ramach Programów Regionalnych (część EFS+) oraz programu FERS,

– sporządzanie wniosków aplikacyjnych

Wymagania konieczne:

– doświadczenie w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 z programu POWER, RPO (część EFS), poparte sukcesami (do maila prosimy dołączyć listę dofinansowanych wniosków);

– praktyczna znajomość wytycznych programowych na lata 2021-2027 w ramach Programów Regionalnych (część EFS+), programu FERS i innych;

– biegła obsługa generatorów aplikacyjnych Programów Regionalnych oraz programu FERS;

– inicjatywa twórcza przy tworzeniu koncepcji projektów.

Oferujemy współpracę opartą o zasadę success fee w ramach umowy o dzieło lub współpracy B2B.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z listą dofinansowanych projektów w pliku o formacie pdf na adres: [email protected]

Fundacja PAN zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Skip to content