I KONGRES SAMORZĄDOWY W LUBLINIE

W dniu 3 listopada 2015 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Etiuda w Lublinie odbył się I Kongres Samorządowy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Marszałkiem Województwa Lubelskiego, który doceniając rangę przedsięwzięcia objął je patronatem honorowym.

Tegoroczny Kongres Samorządowy w Lublinie był wyjątkowym wydarzeniem w skali całego województwa. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 400 osób. Była to liczna reprezentacja samorządowców z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli rządu, uczelni wyższych, przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych.

Bogata tematyka sesji plenarnej, sesji prezydentów największych miast województwa lubelskiego oraz czterech sesji panelowych nt. gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, środowiska oraz oświaty i rozwoju społecznego stanowiły wielopłaszczyznową platformę wymiany, zarówno wiedzy, jak i doświadczeń.

O wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zadbali uczestnicy Kongresu oraz znakomici prelegenci m.in. gospodarz regionu lubelskiego, marszałek województwa Sławomir Sosnowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, posłowie Genowefa Tokarska i Jan Łopata, Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (uczestniczyli w Kongresie w trybie roboczym).

Podczas trwania Kongresu uczestnicy mogli również zapoznać się z walorami smakowymi naszego województwa. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego przygotowała dla gości wycieczkę kulinarną szlakami województwa lubelskiego. Oprawę artystyczną wieczoru zapewnił dr Rafał Rozmus – kompozytor, dyrygent, wykładowca i twórca muzyki teatralnej i filmowej. Artysta podczas uroczystego bankietu przedstawił autorskie partytury do filmu, przewodząc orkiestrze muzyków Filharmonii na instrumentach takich jak: flet, obój, skrzypce, kontrabas, altówka, wiolonczela.

Kongres Samorządowy był odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli samorządów naszego województwa. Zaplanowany został jako impreza cykliczna. Planowane coroczne spotkania będą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń naszych samorządowców, miejscem spotkań i powstawania wspólnych idei i rozwiązań. Aby docenić najlepsze samorządy naszego województwa, począwszy od drugiej edycji Kongresu Samorządowego w Lublinie w roku 2016, Fundacja Polskiej Akademii Nauk ogłosi konkurs dla samorządów w kategoriach: oświata, kultura, zdrowie, sport i turystyka, środowisko, gospodarka zasobami/finansami JST, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, polityka społeczna i rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie i współpraca z NGO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, powstałej na potrzeby Kongresu Samorządowego, na której będą mogli Państwo zapoznać się z galerią oraz śledzić szczegółowe informacje:

http://www.kongressamorzadowy.com/

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Ireneusz Samodulski, Prezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

Skip to content