II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON

Trwa II. etap rekrutacji do Programu Wsparcia talentON, w czasie którego wybierzemy uczniów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu szkoły, które zgłosiły chęć udziału w Programie, nominują uczniów, którzy w opinii nauczycieli danej placówki posiadają uzdolnienia w obszarze nauk humanistycznych bądź społecznych.

Nominowani przez nauczycieli uczniowie otrzymali od nas skonstruowany na potrzeby rekrutacji kwestionariusz Aplikacji APC (do uzupełnienia on-line), w którym opowiadają o swoich aktywnościach, osiągnięciach i mają za zadanie przedstawić rozwiązanie zaproponowanego problemu. Wypełnione Aplikacje zostaną ocenione przez Zespół Naukowy Projektu, który sporządzi ostateczną listę uczestników Programu talentON.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: talenton.pl

Skip to content