IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. w Nałęczowie odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

Myślą przewodnią sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością rodzinną, a także dyskusje dotyczące wspólnych, przyszłych projektów badawczych.

W sympozjum uczestniczyli również zaproszeni goście zagraniczni:

  • prof. Remedios Hernandez Linares z Universidad de Extramadura, Centro Universitario de Merida, Hiszpania,
  • dr Judit Csákné Filep z Budapest Business School, Węgry,
  • dr Thomas Brunner-Kirchmair z Johannes Kepler Universität, Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, Austria,

którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie badań nad przedsiębiorczością rodzinną oraz nadali naszemu wydarzeniu charakter międzynarodowy. Uczestnicy sympozjum podjęli także decyzje o włączeniu do FaBeRNET kolejnych osób oraz wyznaczyli kierunki działania sieci na kolejny rok.

Skip to content