Jubileusz Fundacji PAN i PAN Oddział w Lublinie

5 czerwca 2018 roku w Auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie odbył się uroczysty Jubileusz z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz 15–lecia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości.

Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Prof. Tomasz Trojanowski czł. rzecz. PAN, który przywitał gości oraz przybliżył temat Jubileuszu. Celem wydarzenia było ukazanie przybyłym gościom historii i działań Oddziału PAN oraz Fundacji PAN, które na przestrzeni lat reprezentowały PAN w regionie. Dla lubelskiego oddziału PAN jest to m.in. integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu, pozyskiwanie środków europejskich i innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej  współpracy naukowej  z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.

Następnie miała miejsce prezentacja pozostałych jednostek Polskiej Akademii Nauk, w tym :

Fundacji Polskiej Akademii Nauk, którą przedstawił Prezes Zarządu Ireneusz Samodulski.

Fundacja PAN inicjuje  nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Starania te ułatwiają  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

Następnie wystąpił Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego prof. dr hab. Cezary Sławiński. Prowadzone w nim interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa.

Jubileusz uświetniły wystąpienia zaproszonych gości:

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył dyplom uznania z medalem na ręce prof. Tomasza Trojanowskiego Prezesa oddziału PAN oraz Ireneusza Samodulskiego Prezesa Fundacji.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wystąpił Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Wręczył dyplom uznania dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk z okazji Jubileuszu 15-lecia, oraz dyplom uznania dla Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie z okazji Jubileuszu 20-lecia. Prezes Fundacji PAN Ireneusz Samodulski otrzymał również wyróżnienie z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył medale Prezydenta Miasta Lublin dla Fundacji PAN oraz PAN Oddział w Lublinie.

Dyplom uznania zarówno dla Fundacji PAN jak i PAN Oddziału w Lublinie został przekazany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

Zwieńczeniem uroczystości był Referat okolicznościowy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski nt. „Józef Piłsudski na Syberii” wygłoszony przez prof. dr hab. Eugeniusza Niebelskiego – przewodniczącego Komisji Historycznej PAN w Lublinie. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na jubileuszowy poczęstunek. Każdy z gości otrzymał Biuletyn Informacyjny wydany z okazji 20-lecia Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Zarządu Fundacji PAN Ireneusz Samodulski  

Galeria zdjęć