Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”

Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”, która była podsumowaniem projektu „talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” odbyła się 15 grudnia w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z efektami realizacji założeń „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych”, prezentacji sposobów wspierania grupy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakimi są uczniowie zdolni, jak również do wymiany doświadczeń.

W tematykę wspierania rozwoju osób zdolnych wprowadzili uczestników: Ireneusz Samodulski – Prezes Zarządu Fundacji PAN, Kierownik Naukowy Projektu – prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN oraz Opiekun Naukowy Zespołu – prof. dr hab. Andrzej Sękowski. Następnie referaty wygłosili członkowie Zespołu naukowego projektu:

  • dr Martyna Płudowska (KUL), która zaprezentowała założenia Modelu wsparcia, efekty zrealizowanych zajęć grupowych i indywidualnych, a także skuteczność podjętych oddziaływań,
  • dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak (KUL), która poruszyła zagadnienia związane z zaangażowaniem uczniów w naukę i budowanie dobrego klimatu w szkole, wraz ze wskazówkami dla nauczycieli,
  • dr Agnieszka Żmuda (KUL), która opowiedziała o tym, jak radzić sobie ze stresem i budować swoją odporność psychiczną,
  • dr Tomasz Knopik (UMCS), który zaprezentował materiał na temat mądrości jako wyzwaniu edukacyjnym,
  • dr Agnieszka Klimska (UKSW), która przedstawiła efektywne metody oraz strategie uczenia się,
  • dr Marcin Klimski (UKSW), który zreferował temat oraz badania w obszarze wykorzystania multimediów w edukacji.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja w zakresie zaprezentowanych referatów. Końcowym punktem konferencji było zarysowanie etapów prac w nowym projekcie Fundacji Polskiej Akademii Nauk, który jest kontynuacją przedsięwzięć służących wsparciu osób zdolnych – talentON II: opracowanie standardu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia zdolnego.

W wydarzeniu udział wzięli zainteresowani pracą oraz poszerzeniem perspektywy przemyślanego wspierania grupy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakimi są uczniowie zdolni: nauczyciele, dyrekcje szkół, studenci, rodzice, jak również młodzież szkolna. Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym za udział w konferencji.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529081/2021/2022.