Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro – zakończenie projektu

Projekt Kształcenie zawodowe szansą na lepsze jutro, realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska, zakończył się.

Działania adresowane były do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. W ramach projektu zorganizowaliśmy wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń dla 280 uczniów, którzy uzyskali dodatkowe uprawnienia zwiększających szanse na rynku pracy (m.in. operator bezzałogowego statku powietrznego; Logistic English; transport towarów niebezpiecznych, bezpieczny łańcuch dostaw; tworzenie modelów 2D i 3D; fotogrametria niskopułapowa).

Dodatkowo, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego brało udział w doskonaleniu swoich kwalifikacji.

Współpraca z pracodawcami umożliwiła 150 uczniom udział w płatnych stażach zawodowych u  pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy.

Zespół Szkół zakupił również sprzęt i wyposażenie do pracowni kształcenia zawodowego o wartości niemal 180 000,00 zł.

Skip to content