Lubelska Akademia Kwalifikacji

Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania.

Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże realizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia posiadanej wiedzy Uczestników i pozwoliły na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto odbyte staże wpłynęły bezpośrednio na wzrost pewności siebie na rynku pracy.

Skip to content