Międzynarodowa konferencja naukowa 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Clima

W dniach 17-19 września 2018 r. Nasza Fundacja wraz z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Polską Akademia Nauk organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate (ICA 2018).

Tegoroczna konferencja obejmować będzie trzy obszary tematyczne:

  • Gleba i roślina
  • Żywność i biomasa
  • Zmiany klimatu

Oraz dodatkowo prowadzone będą warsztaty

  • Genetyka i rozwój struktury owocowej
  • Modelowanie struktury owocowej i procesów związanych z budową
  • Narzędzia używane do charakterystyki struktury owoców

Na konferencji gościć będzie przeszło 160 naukowców z kilkudziesięciu krajów. Reprezentują oni niejednokrotnie najważniejsze ośrodki naukowe zajmujące się tematyką rolnictwa, żywności, zdrowia  i nauk ścisłych. Jak zwykle takie spotkania stają się okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów, które zaowocować mogą wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi. Cieszymy, że możemy uczestniczyć jako organizator w tym przedsięwzięciu popularyzującym polską naukę oraz nasz region i miasto.

Konferencja dofinansowana w ramach zadania:  Organizacja Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej: Gleba, Roślina, Klimat/ International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content