„Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne – Rzemieślnik na czasie” – spotkanie z przedszkolakami

Dzięki działalności „Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego – Rzemieślnik na czasie” dzieci z Przedszkola nr 50 w Lublinie otrzymały przewodnik po dawnych i współczesnych zawodach rzemieślniczych: „Herostrates, kat i krawiec? Ciekawostki o zawodach rzemiosła”. W trakcie spotkania, które odbyło się 22 czerwca 2023 roku, autorka książki – Magdalena Zabłocka – opowiadała o współczesnych, ale również o dawnych, już nieistniejących zawodach rzemieślniczych.

Zarówno promocja omawianej publikacji, jak i funkcjonowanie „Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego – Rzemieślnik na czasie” są kontynuacją Zadania „Rzemieślnik na czasie!”, zrealizowanego w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.