Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

– Pośrednictwa pracy,

– Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

– Szkoleń zawodowych, takich jak:

1. Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG,

2. Kosmetyczka,

3. Pracownik obsługi biurowej,

4. Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

5. Monter urządzeń energii odnawialnej,

– płatnych staż przez okresu trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997 zł za każdy miesiąc stażu. 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.