Model wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie

Eksperci Fundacji PAN – członkowie Zespołu Naukowego projektu talentON – przygotowali interdyscyplinarny Model wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie. Zaproponowany Model zawiera podstawy teoretyczne dotyczące zdolności oraz ich rozwoju, jak również praktyczne zagadnienia, rekomendacje i działania pomocowe, które mają służyć skutecznemu i wielorakiemu rozwojowi uzdolnień uczniów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Model został przygotowanych przez ekspertów współpracujących z Fundacją PAN – psychologów oraz pedagogów zajmujący się badaniami naukowymi z zakresu inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności, postaw społecznych, osiągnięć uczniów zdolnych, psychologii zdolności czy współczesnymi modelami edukacji.

W kolejnym roku szkolnym zostanie przeprowadzone pilotażowe wdrożenie zaproponowanego Modelu wsparcia.

Skip to content