Nowe tematy bezpłatnych webinarów

Eksperci Fundacji PAN zachęcają pracowników służb społecznych oraz urzędów gmin i miast do wzięcia udziału w specjalistycznym doradztwie on-line (webinarium), które jest oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień:

 • Diagnoza strategiczna – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?
 • Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS?
 • Budżet SRPS – Jak opracować budżet w SRPS?
 • Strategia krok po kroku
 • Cele SRPS – Jak wyznaczać cele w SRPS?
 • Konsultacje społeczne – Jak zaplanować konsultacje społeczne w ramach opracowania SRPS? 
 • Analiza SWOT w SRPS
 • Analiza ryzyk w SRPS
 • Innowacje społeczne – dobre praktyki 
 • Zgodność i spójność SRPS z dokumentami wyższej rangi – Konieczność czy zbędny formalizm?
 • Pandemia COVID-19 a SRPS
 • Ryzyka związane z realizacją założeń w czasie pandemii COVID-19
 • Podmioty ekonomii społecznej – szanse i wyzwania
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w opracowaniu i realizacji SRPS
 • Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych – podstawy – temat przeznaczony dla pracowników PCPR
 • Diagnoza w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  temat przeznaczony dla pracowników PCPR

Doradztwo jest bezpłatne dla uczestników projektu STRATEGOR. Szczegółowe informacje, sposoby zgłaszania oraz terminy spotkań znajdują się na stronie projektu – www.projektstrategor.pl

Skip to content