OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY BIURA

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Fundacji Polskiej Akademii Nauk

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników, od 30 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnych z Zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt z Fundacją Polskiej Akademii Nauk przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem  osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:

‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;

‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;

‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się.

  • przebywając na terenie biura Fundacji Polskiej Akademii Nauk interesanci zobowiązani są do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,

oraz dezynfekowania rąk,

  • pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

 

Środki służące do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do biura.

 

Zarząd Fundacji PAN

 

Skip to content