Ogólnopolskie badanie ilościowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

Zakończyliśmy realizację ogólnopolskiego badania ilościowego 600 przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem tego działania jest diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a w następnej kolejności wypracowanie nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy sferą biznesu – firmami rodzinnymi – i sferą nauki oraz dążenie do budowy trwałej platformy dla efektywnej współpracy środowiska naukowego, biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu, jak również sporządzenie rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Badaniem objęto spółki prawa handlowego, będące jednocześnie przedsiębiorstwami rodzinnymi, posiadającymi siedzibę w Polsce.

Kolejny etap naszych działań to badania jakościowe (IDI), a następnie organizacja spotkań w formie pikników upowszechniających, w ramach których zostaną przedstawione całościowe wyniki diagnozy. Dzięki temu przedstawiciele przedsiębiorstw rodzinnych zdobędą wiedzę na temat korzyści, jakie może im przynieść zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Dziękujemy również wszystkim reprezentantom firm rodzinnych, którzy wzięli udział w badaniu. Uzyskane informacje będą nieocenione jeśli chodzi o dalsze działania i jakość rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Badanie odbył się w ramach realizacji projektu „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”; umowa i nr projektu SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r.

Skip to content