OSTATECZNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją produktu finalnego projektu „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Udostępniamy Państwu opracowane w ramach projektu produkty:

P.0. System akredytacji ZSZ prowadzący do nadania LRKZ
P.1. Regionalny Program Kształcenia Zawodowego
P.2. Podręcznik metodologii partnerskiego programu rozwojowego szkoły zawodowej we współpracy z pracodawcami

oraz innowacyjne narzędzie informatyczne e-Barometr dostępne na stronie www.e-barometr.eu

Podręczniki oraz ich opis, instrukcje i rekomendacje dotyczące funkcjonowania zespołu produktów, z których składa się program Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych są dostępne na stronie projektu www.lrkz.pl.

Skip to content