OSTATNI ETAP PROJEKTU „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje ostatni etap projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”. Ostatnią fazą przedsięwzięcia jest UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW FINALNYCH, tj.:

1. Gry edukacyjnej „GRA O PRĄD” (dostępna on-line przez przeglądarkę WWW) – dotyczy branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).  Gra jest przeznaczona dla szkolnych zespołów uczniów-graczy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a jej przedmiotem jest energetyka i OZE (energia: wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz).

2. Platformy e-learningowej dotyczącej zagadnień OZE dostosowanej do poziomu wiedzy uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (3 różne poziomy trudności i na każdym poziomie 30 e-kursów kończących się testem wiedzy).

3. Poradnika e-OZEL – instrukcji do gry i szkolenia kompetencyjnego – instrukcja korzystania z gry wraz z kompleksowym 48-godzinnym programem szkolenia dla nauczycieli, a także szkolenie z metodyki pracy z uczniem/uczennicą w zakresie rozwoju kompetencji, które nabywa uczeń-gracz.

4. Podręcznika metodycznego dla nauczycieli obejmującego treści dotyczące metodycznego wykorzystania gry podczas pracy z uczniami na zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Podręcznik zawiera 15 scenariuszy zajęć z grupą, prowadzonych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

W ramach procesu upowszechniania w/w Produkty Finalne zaprezentowane zostały już w 120 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. W trakcie spotkań uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poznania efektów projektu, a przede wszystkim zagrania w „GRĘ O PRĄD”.

Jednocześnie Produkty Finalne prezentowane są na indywidualnych spotkaniach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania ze starostami, burmistrzami, wójtami, sekretarzami służą zaprezentowaniu opracowanych rozwiązań i zachęceniu do stosowania ich w szkołach. Odbyło się już ponad 200 spotkań z przedstawicielami JST.

Miesiące wakacyjne to również czas organizacji ostatniego wydarzenia zaplanowanego w ramach projektu. W dniu 29 września 2015 w budynku Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowane zostaną PANELE TEMATYCZNE. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego.

PANELE TEMATYCZNE adresowane będą do uczniów i przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do ich organów prowadzących. Uczniowie lubelskich szkół będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami energii odnawialnej oraz poznają opracowaną w ramach projektu edukacyjną grę internetową „GRA O PRĄD”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy również możliwość zaprezentowania przez lubelskie uczelnie swojej oferty programowej w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Jak dotąd swoją obecność na zaplanowanym wydarzeniu potwierdziły: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Akademia Medyczna. Uczelnie zaprezentują swoją ofertę edukacyjną w ciekawej formie pokazów, prezentacji urządzeń fotowoltaicznych, robotów, wiatraków etc.

GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYCH WKRÓTCE.

Skip to content