Podpisanie Partnerstwa na rzecz dostępności

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 26 kwietnia 2019 r. przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępności, realizowanego w ramach programu Dostępność Plus. Podpisanie dokumentu odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a z ramienia Fundacji – Prezes Ireneusz Samodulski.

Program Dostępność Plus ma na celu podjęcie kompleksowych działań w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, towarów oraz usług. Działania te będą realizowane wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, i będą ukierunkowane na realną poprawę jakości życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Więcej o programie na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Więcej o Partnerstwie na rzecz dostępności na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/

Skip to content