POLSKA AKADEMIA NAUK NA RZECZ LUBELSZCZYZNY

W dniu 7 stycznia 2016 roku przedstawiciele lubelskich placówek PAN: Oddziału PAN w Lublinie, Instytutu Agrofizyki i Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie zaprezentowali plan poszerzania współdziałania na rzecz dalszego rozwoju regionu. W celu wykorzystania potencjału intelektualnego, osobowego i bazy materialnej, Akademia przedstawi ofertę dla środowiska naukowego, władz lokalnych, samorządowych, przedsiębiorców i parlamentarzystów.

Na zdjęciu od lewej: Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji PAN, prof. Tomasz Trojanowski – Prezes Oddziału PAN, prof. Cezary Sławiński – Dyrektor Instytutu Agrofizyki 

Skip to content