Ponad 3500 uczestników projektu STRATEGOR

Już ponad 3500 osób zgłosiło się do udziału w projekcie STRATEGOR, w którym prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze w zakresie opracowania i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Eksperci Fundacji PAN nieustannie wspierają zainteresowane ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gmin i miast w stosowaniu opracowanego Podręcznika metodycznego – narzędzia rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do wykorzystania przez samorządy przy opracowywaniu i wdrażaniu SRPS. Narzędzie to dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego niezbędnej, aktualnej wiedzy dotyczącej metod i technik uaktualniania, opracowywania i upowszechniania dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych w lokalnej polityce społecznej.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie STRATEGOR zapraszamy na stronę projektu (projektstrategor.pl), na której znajdują się niezbędne informacje oraz dane teleadresowe.

Skip to content