POROZUMIENIE Z URZĘDEM MIASTA LUBLIN

W dniu 10 listopada br. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Lublin a Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspólnej woli działania stron na rzecz realizacji zadań prowadzących do właściwego przygotowania kadr, spełniających oczekiwania współczesnego rynku pracy. Liczymy, iż dzięki tej cennej inicjatywie łatwiej będzie wspólnie realizować założone cele, dążąc do rozwoju województwa lubelskiego.

Skip to content