Prezentacja wyników badań Fundacji PAN na I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą ekspert Fundacji Polskiej Akademii, dr Krzysztof Jurek, zaprezentował wyniki badań na temat tożsamości społeczno-kulturowej uczniów polskich mieszkających za granicą. W badaniach przeprowadzonych w czerwcu przez Fundację PAN wzięło udział ponad 400 uczniów polskich stale mieszkających poza granicami kraju, ze szkół m.in. w Belgii, Francji, USA, Kanadzie, Meksyku, Chinach czy Republice Południowej Afryki.

Najważniejsze wyniki:

– ponad 72% uczniów czuje się bardzo związanych z Polską (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych),

– według badanych, wśród najczęściej wymienianych zachowań i cech, które pozwalają nam nazwać kogoś Polakiem, są: poczucie bycia Polakiem, mówienie po polsku i obchodzenie polskich świąt narodowych,

– zdecydowana większość uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (78,1%) deklarowała, że znajomość języka polskiej jest dla nich ważna. 92,9% uczniów uważało, że szkoły uczące języka polskiego za granicą są potrzebne,

– wśród uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych większość (80,1%) deklarowała, że znajomość języka polskiej jest dla nich ważna,

– 93% respondentów uważa, że istnieje związek między tożsamością społeczno-kulturową a znajomością języka ojczystego,

– ponad 95% uczniów odczuwa poczucie dumy z bycia Polakiem/Polką.

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą to wydarzenie, które zgromadziło nauczycieli i wykładowców, kierowników polskich placówek za granicą oraz popularyzatorów polskiej nauki i kultury na całym świecie – blisko 500 gości z 40 krajów. Celem Kongresu było wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także określenie konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą, m.in. w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

Skip to content