Program badań nt. integracji społecznej w systemie oświaty

Eksperci Fundacji PAN przygotowali narzędzia monitorowania integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskich szkołach, które wykorzystujemy w trwających badaniach ilościowych w szkołach na wybranej próbie dzieci.

Badaniami objęci są uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

  • ukraińscy uczniowie klas 4-8;
  • ukraińscy uczniowie szkół średnich;
  • polscy uczniowie klas 4-8;
  • polscy uczniowie szkół średnich.

Przeprowadzamy również badanie wśród kadry pedagogicznej i zarządzającej szkół. Zgromadziliśmy blisko 800 kwestionariuszy w postaci wywiadu indywidualnego z nauczycielami oraz blisko 3000 ankiet od uczniów (w tym ok. 300 od dzieci narodowości ukraińskiej).

Efektem podjętych działań będzie opracowanie raportu z badań wraz z wytycznymi i rekomendacjami kierowanymi do placówek oświatowych, w podziale na poszczególne kategorie uczniów. Głównym celem działania jest identyfikacja czynników oddziałujących na integrację społeczną w polskich szkołach i monitorowanie integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty z uwzględnieniem stanu psychospołecznego uczniów (stres pourazowy, trauma).

Dzięki badaniom zespół projektu dostarczy odpowiedzi na takie pytania, jak m.in.: (i) czy polscy uczniowie są otwarci na integrację z dziećmi ukraińskimi? (ii) jakie czynniki utrudniają, a jakie ułatwiają integrację rówieśniczą ukraińskich dzieci w polskich szkołach? (iii) z jakimi problemami zmagają się polskie szkoły w kontekście integracji dzieci ukraińskich? (iv) w jaki sposób można wesprzeć proces integracji rówieśniczej ukraińskich dzieci w polskich szkołach?

Skip to content