Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie opracowała „Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki”, który jest kluczowym dokumentem zakończonego, wspólnego projektu.

PRI oparty jest o standardy wykorzystujące w praktyce zasadę good governance jako wyznacznika nowoczesnej administracji publicznej. Przygotowana koncepcja wsparcia rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w sposób szczególny uwzględnienia potrzeb Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz wykorzystanie zasobów lubelskich uczelni wyższych, kształcących w kierunkach humanistycznych.

Opracowanie powstało w ramach projektu, którego celem było znalezienie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie „dobrego rządzenia” na poziomie administracji rządowej w województwie lubelskim, z wykorzystaniem zasobów działających lokalnie uczelni wyższych. Jest to próba połączenia dbałości o wzrost kompetencji urzędników oraz zdolności samych urzędów do efektywnego wdrażania kierunków polityki państwa, m.in.: w obszarach edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa z wiedzą i doświadczeniem naukowym leżącymi po stronie uczelni, zarówno w kontekście ogólnym, jak i ukierunkowanym na specyficzne potrzeby i możliwości województwa.

Dokument powstał w ramach projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG w latach 2017-2018. Nadzór naukowy nad opracowaniem sprawował prof. dr hab. Waldemar Paruch. Autorami dokumentu są: dr Marek Białach, Paulina Pietrasik oraz Ireneusz Samodulski.

 

Program Rozwoju Instytucjonalnego (PDF)

 

Skip to content