Program talentON – podziękowania dla szkół

Bardzo dziękujemy dyrekcjom oraz nauczycielom szkół, za zgłoszenie się i udział w „Programie wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej w naukach społecznych i humanistycznych talentON”. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli placówek mogliśmy zrealizować cykl warsztatowo-szkoleniowy dla młodzieży ze szkół województwa lubelskiego oraz mazowieckiego.

Zajęcia te odbywały się w ramach pilotażowego wdrożenia „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie”, w którym przewidziane są oddziaływania rozwijające wybrane umiejętności i zdolności niezbędne dla kształtowania osiągnięć i pełnego wykorzystania potencjału posiadanego przez uczniów. Na bazie zebranych doświadczeń opracujemy Model wraz z narzędziami, który będzie możliwy do zaimplementowania w codziennej pracy z uczniem zdolnym.

Cykl warsztatowo-szkoleniowy rozpoczął się w listopadzie 2022 r., a zakończył w czerwcu 2023 r. W tym okresie zorganizowaliśmy ponad 60 spotkań dla grupy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Uczniowie biorący udział w Programie talentON byli bardzo ważną częścią naszego przedsięwzięcia i wnieśli do niego dużo pozytywnych wartości.

Szkoły otrzymały od nas statuetkę „Szkoły wspierającej rozwój ucznia uzdolnionego” oraz podziękowania za zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz wszechstronnego rozwoju i doskonalenia uzdolnień uczniów.

Podziękowania za udział w Programie talentON kierujemy do:

 • III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej nr 398 w Warszawie
 • Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie
 • Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
 • XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie
 • Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie

 

Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529081/2021/2022

Skip to content