Projekt Dobre wykształcenie – Lepsza Praca

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Powiatu Parczewskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, informuje o realizacji projektu „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca” w terminie 01.04.2017-31.08.2018r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie dla 240 uczniów (95K i 145M).

Projekt skierowany jest do :

4 Szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie takich jak :

  • – Technikum fryzjerskie,
  • – Technikum żywienia i usług gastronomicznych,
  • – Technikum informatyczne,
  • – Technikum pojazdów samochodowych

Jest to 240 uczniów(95K i 145M) klas I-IV kształcących się w ww. technikach (ZSP) oraz 11 nauczycieli(6K i 5M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w ww. ZSP w technikach.

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje:

  • – Doposażenie ZSP/techników (poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych    nauk zawodów.
  • – Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów technikum
  • – Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • – Staże dla uczniów technikum.

Skip to content