PROJEKT DOTACYJNY – NOWE MIEJSCA PARCY

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Lutego 2017r. realizuje projekt „Nowe miejca pracy”, którego celem jest  jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31 lipca 2018 r.

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 35 osób. 

Obecnie rekrutacja uczestników do tego projektu nie jest prowadzona. 

Więcej informacji

Skip to content