Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim

                     

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Na podstawie rozwoju interdyscyplinarnych kompetencji 100 pracowników, w oparciu o współpracę z naukowcami z obszaru nauk humanistycznych i wykorzystanie ich wiedzy eksperckiej.

Działania w ramach projektu :

– Diagnoza potencjału jednostek naukowych w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej do realizacji Good Governance z zakresu : edukacji, kultury  gospodarki i społeczeństwa.

– Diagnoza luk kompetencji pracowników instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Governance.

– Opracowanie Programu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie potencjału humanistyki.

– Warsztaty asocjacyjne pracowników administracji publicznej oraz naukowców-humanistów – rozwijające kompetencje.

– Intermentoring naukowy działań praktycznych i wdrożeniowych pracowników administracji publicznej. W oparciu o rozwinięte kompetencje będzie realizowany intermentoring przez naukowców i ekspertów z obszaru humanistyki dla pracowników instytucji administracji publicznej, którzy będą mieli zapewnione wsparcie w wykonywaniu swoich obowiązków z wykorzystaniem nabytych kompetencji.

– Interdyscyplinarne warsztaty naukowe. Warsztaty są finalną formułą współpracy humanistów z pracownikami administracji. Na podstawie zdobytych kompetencji, intermentoringu humaniści: naukowcy–eksperci wraz z pracownikami administracji publicznej zrealizują wspólne zadanie badawczo-praktyczne.

Więcej informacji

Skip to content