Projekt Współpraca kluczem do sukcesu

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie może wziąć udział:

170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół:

  • -Technikum Hotelarskie,
  • -Technikum Ekonomiczne,
  • -Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do:

  • -Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

Dotychczas 85 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły – Współpraca kluczem do sukcesu 

Więcej informacji

Skip to content