PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczęły się działania w ramach procesu Upowszechniania  Produktu Finalnego w Projekcie „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”. Odbyły się już pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach „Collegium Pedagogicum Program szkoleniowy i rozwoju kwalifikacji”.

Skip to content