PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w dniu 19.03.2014 otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która na podstawie pozytywnej walidacji projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Mazowieckiego zatwierdziła projekt do dalszej realizacji. W związku z tym Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż rozpoczyna ostatni etap realizacji projektu, tj.: etap Upowszechniania Produktu Finalnego.

Skip to content