Akademia wychowanków MOS i MOW

O projekcie

 

PROJEKT „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Nr POWR.03.01.00-00-T166/18

 

Z dniem 1 grudnia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizacja projektu AKADEMIA WYCHOWANKÓW MOS I MOW.

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-T166/18

Okres realizacji projektu: 3 edycje w okresie od: 2018-12-01 do: 2022-11-30

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 100 osób, ok. 30 w każdej z trzech edycji (3 lata trwania projektu) miejsce: Kampus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 1 013 300 zł., z czego środki UE stanowią 948 860 zł.

 

 

Rekrutacja

Wszystkie informacje dotyczące REKRUTACJI do projektu zawarte są na stronie UKSW:

https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/1937

Kontakt

Kontakt

Kierownik projektu: dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

e-mail: [email protected]

Biuro projektu:

Kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5, pok. 428

poniedziałek – piątek

godz: 9:00-15:00

Skip to content