E-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (E-OZEL)

O projekcie

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był odpowiedzią na niskie zainteresowanie uczniów województwa lubelskiego kontynuowaniem kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jego celem było opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla GOW: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu opracowano PRODUKT FINALNY: e-OZEL (e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

Projekt trwał od 01.01.2013 r. do 30.09.2015 r.

Skip to content