Kalejdoskop kompetencji (Województwo Mazowieckie)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Kalejdoskop kompetencji”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt skierowany jest do 298 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie (Gimnazjum i Technikum) prowadzącego kształcenie ogólne i zawodowe. Uczestnikami są uczniowie klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 2 w wieku 13 – 17 lat oraz klas I- II Technikum w wieku 16- 19 lat z województwa mazowieckiego.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– Zajęcia wyrównawcze,

– Zajęcia rozwijające,

– Zajęcia dodatkowe,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Kalejdoskop kompetencji” jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych o m.in.1,5 pkt (w skali 1-6) oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 298 uczniów (w tym 84 kobiet) Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie do VI 2018 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 637,50

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 393 587,50

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2016r do 30-06-2018r

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do 298 uczniów  Zespołu Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie (Gimnazjum i Technikum) prowadzącego kształcenie ogólne i zawodowe. Uczestnikami są uczniowie klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 2 w wieku 13 – 17 lat oraz klas I- II Technikum w wieku 16- 19 lat z województwa mazowieckiego.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie obejmuje:

Zajęcia wyrównawcze z :

– Języka angielskiego,

– Języka polskiego,

– Matematyki,

– Chemii,

Zajęcia rozwijające z :

– Języka angielskiego,

– Języka polskiego,

– Matematyki,

– Chemii,

Zajęcia dodatkowe :

–  Laboratorium chemiczne,

– Programowanie ze Scratchem

– Efektywne techniki uczenia się,

Rekrutacja

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rekrutacji, prosimy o kontakt z BIUREM REKRUTACJI.

Kontakt

Biuro rekrutacji : Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Promyka 24/26

05-800 Pruszków

e-mail: [email protected]

telefon: 22 7288654

Skip to content