Kapitalna Kobieta

O projekcie

Projekt „KAPITALNA KOBIETA” został zrealizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w ramach Priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był odpowiedzią na problem niskiej aktywności zawodowej kobiet związanej z m.in. małą liczbą ofert pracy, w tym mniejszymi zarobkami, ograniczonymi możliwościami awansu zawodowego, problemami związanymi z powrotem na rynek pracy po urlopach wychowawczych itd.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet z terenu powiatu świdnickiego poprzez udzielenie 50 kobietom wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz udzielenie 35 kobietom  wsparcia finansowego w postaci środków na utworzenie i rozwój własnej działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł.

Czas realizacji projektu 01.07.2013 r. – 31.01.2015 r.