Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

O projekcie

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowany był przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu o system akredytacji „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych”.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 31.03.2015 r.

Skip to content