Mazowiecka Akademia Przedsiębiorczości

O projekcie

Projekt „Mazowiecka Akademia Przedsiębiorczości”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany był do młodych, ambitnych i przedsiębiorczych osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Projekt powstał z uwagi na niski poziom wiedzy, wśród pracowników i studentów szkół wyższych, na temat komercjalizacji wiedzy naukowej poprzez zakładanie firm spin off/out. Mazowiecka Akademia Przedsiębiorczości ma za zadanie przeciwdziałać powyższym zjawiskom poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu:

– prowadzenia działalności gospodarczej spin off/out
– zakładania działalności gospodarczej spin off/out oraz tworzenia biznesplanu
– pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej spin off/out
– marketingu i promocji działalności gospodarczej spin off/out
– komunikacji, autoprezentacji, negocjacji

oraz wzrost motywacji do prowadzenia działalności i świadomości co do możliwości jakie oferuje działalność gospodarcza spin off/out.

Projekt był realizowany w okresie: 01.01.2012 r. – 30.09.2013 r.