Nowe perspektywy zawodowe w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Aktualności

Informujemy, iż od 2 września 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Nowe perspektywy zawodowe w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

O projekcie

Informujemy, iż od 2 września 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Nowe perspektywy zawodowe w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie, adekwatnego do oczekiwań lokalnego rynku pracy do 30.09.2021 r. poprzez objęcie 150 uczniów i 15 nauczycieli zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2 września 2019 r. do 30 września 2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 691 584,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 437 847,07 zł

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  1. Modernizacja oferty kształcenia – Modyfikacja programu nauczania w zawodzie kucharz oraz przeprowadzenie 4 seminariów/ warsztatów z przedsiębiorcami.
  2. Innowacyjne nauczanie – wdrażanie nowych, innowacyjnych metod nauczania .
  3. Szkolenia dla uczniów z zakresu: Administrator Sieci Komputerowych na Bazie CISCO, projektowanie Auto CAD, Barman, język angielski dla barmanów.
  4. Praktyki zawodowe dla uczniów.
  5. Wyposażenie pracowni informatycznej oraz gastronomicznej.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz pracodawcy z terenu województwa lubelskiego.

Kontakt

Biuro projektu:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,

ul. Rynek 2, 20-111 Lublin

Skip to content