Przedłużenie projektu STATEGOR

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, udzielane dla jego uczestników bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie trwało do 31 października 2022 roku. W tym czasie eksperci Fundacji PAN będą świadczyli usługi:

  • doradztwo bieżące, techniczne i wdrożeniowe, w zakresie stosowania opracowanego narzędzia (Podręcznika metodycznego) oraz obsługi platformy e-learningowej;
  • doradztwo merytoryczne i metodyczne z zakresu planowania strategicznego, konsultacje superwizyjne i doradztwo specjalistyczne w zakresie m.in.: stosowania Podręcznika metodycznego czy też dostosowania aktualnej bądź opracowywania SRPS od podstaw, według nowego modelu.

Ponadto, doradcy Fundacji PAN udzielają wsparcia w zakresie m.in.:

  • przygotowania raportu jakościowego z oceny aktualnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Państwa jednostki, wraz z zaleceniami i rekomendacjami w zakresie opracowania/aktualizacji SRPS,
  • konsultacji projektu SRPS,
  • opinii o fragmencie SRPS,
  • konsultacji metodyki prac nad strategią,
  • organizacji webinarium w wybranym zakresie,
  • konsultacji kwestionariusza ankiety/wywiadu,
  • korzystania z materiałów pomocniczych (np. arkusza budżetowego).

Do 31 października 2022 r. uczestnicy projektu mogą również korzystać z wszystkich funkcjonalności platformy e-learningowej www.strategor-pan.pl oraz brać udział w doradztwie on-line (webinarach).

Skip to content