E-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (E-OZEL)

Projekt był odpowiedzią na niskie zainteresowanie uczniów województwa lubelskiego kontynuowaniem kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jego celem było opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla GOW: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu opracowano PRODUKT FINALNY: e-OZEL (e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Skip to content