FaBeRNET

FaBeRNet (Family Business Research Network) jest inicjatywą stworzenia sieci współdziałania i współpracy naukowców, reprezentujących wszystkie polskie ośrodki naukowe, którzy zajmują się badaniami nad przedsiębiorstwem rodzinnym (przedsiębiorczością rodzinną).

Inicjatorami FaBeRNET są: prof. dr hab. Jerzy Węcławski, dr hab. Wojciech Popczyk prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Safin prof. WSB we Wrocławiu oraz dr hab. Robert Zajkowski prof. UMCS.

FaBeRNet będzie docelowo stowarzyszeniem nierejestrowym z siedzibą (sekretariat) w Lublinie, przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych UMCS. Uczestnikami Sieci będą sygnatariusze deklaracji założycielskiej oraz wszyscy, którzy zechcą do niej przyłączyć w przyszłości.

Inicjatywa ma na celu stworzenie platformy współpracy nastawionej na:

  • inicjowanie i prowadzenie dyskusji nad podstawowymi problemami i wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami rodzinnymi,
  • upowszechnianie dobrych praktyk badawczych w tym obszarze,
  • „filtrowanie” szkodliwych działań quasi-naukowych,
  • generowanie nowych kierunków badań i poszukiwań zastosowania znanych teorii do eksploracji nowych obszarów,
  • animowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, organizacyjnych i edukacyjnych,
  • udzielanie merytorycznego wsparcia dla przedsięwzięć członków sieci oraz osób trzecich,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych – przygotowywanie i recenzowanie publikacji,
  • wspieranie młodych przedstawicieli nauki (doktorantów) w ich przedsięwzięciach naukowych i badawczych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.fabernet.org

Skip to content