Zintegrowane Innowacyjne Programy – MODEL MAZOWIECKI

Celem projektu był wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w województwie mazowieckim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Zintegrowanych Innowacyjnych Programów o charakterze wczesnej interwencji ukierunkowujących rozwój zawodowy.

Projekt ”PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Skip to content